Умови співпраці

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ХОСТИНГУ

Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб’єкта господарської діяльності (далі іменованого “Підприємство”) та містить усі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Абонентом.

ЗМІСТ:

ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Абонент – споживач (фізична особа) Послуг, який отримує їх на умовах Публічного договору.

Акцепт – надання абонентом повної і безумовної відповіді Підприємству на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом Реєстрації абонента та оплати Послуг у розмірі абонентної плати.

Абонентна плата – фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ на постійній основі до Послуги протягом календарного місяця незалежно від факту споживання Абонентом Послуг.

Білінг (автоматизована система обліку спожитих послуг) — програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного і вартісного обліку наданих Послуг, Тарифних планів відповідно до Тарифів, чинних на момент надання Послуг, Тарифних планів.

Публічний договір — цей правочин про надання послуг хостингу серверів, який встановлює однакові для усіх Абонентів умови надання цих телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Абонентом (надалі – Договір).

Публічна оферта – пропозиція Підприємства, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

Дата-центр – підрозділ Підприємства, який відповідає за продаж, надання Послуг, а також забезпечує обслуговування Абонентів Послуг хостингу серверів.

Ідентифікація Абонента – надання документів, що підтверджують особу Абонента, та/або авторизація в Особистому кабінеті.

Ім’я Сервера, Хмари — комбінація маленьких латинських літер та/або цифр (не менше двох і не більше двадцяти).

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Контактна електронна адреса (адреси) – електронна адреса, яку Абонент вказав при Реєстрації та/або яку внесено Абонентом в Особистий кабінет.

Контактний номер телефону (телефон) – номер телефону оператора мобільного зв’язку, який Абонент вказав при Реєстрації та/або який внесено абонентом в Особистий кабінет.

Контактна особа – Абонент або представник Абонента, які внесені Абонентом в Особистий кабінет та яким надані певні Права доступу до Послуги.

Логін (login) – комбінація символів, яка використовується для забезпечення роботи з Особистим кабінетом. Логіном Абонента при використанні Послуг на умовах Публічного договору виступає Контактний номер телефона.

Місце надання Послуги – визначена Підприємством і зафіксована в даному Договорі адреса Технічного майданчика Підприємства.

Норми користування Мережею – документ OFISP-008, ухвалений Відкритим Форумом Інтернет-Сервіс-Провайдерів. ДОДАТОК 1

Особовий рахунок абонента (ОР) – персональний віртуальний рахунок, який Підприємство відкриває в Білінгу для Абонентів, які підключені до Послуг, і на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг, Тарифних планів, а також облік платежів Абонента.

Пароль (password) – комбінація не менш ніж з 6 латинських літер та/або цифр, що встановлюється Підприємством та змінюється Абонентом для авторизації в Особистому кабінеті.

Підприємство – Фізична особа підприємець «Баєв Валерій Павлович», юр. адреса: вул. Анни АхматовоЇ, 3, кв. 144, м. Київ, 02068

Підтвердження контактних даних – дія, яку Підприємство просить виконати Клієнта, використовуючи Контактну електронну адресу та/або Контактний номер телефону. Використання Контактної електронної адреси та/або Контактного номеру телефону клієнтом означає актуальність введених контактних даних.

Послуги хостингу Серверів (Послуги) – Послуги, які надаються за умовами Договору для Абонентів та зміст яких становить надання абонентам хмарних серверів, виділених серверів або хмарної інфраструктури з можливістю їх підключення до мережі Інтернет Послуги:

Хмарний Сервер (Cloud Server) – Послуга, змістом якої є надання Абоненту в користування віртуального виділеного серверу певної конфігурації (що відповідає сумі сплаченої Абонентної плати) на власній фізичній інфраструктурі Підприємства, підключеній до Телекомунікаційної мережі, та надання налаштувань для користування Послугою;

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Порушення Норм користування мережею – три скарги з приводу одного недотримання Норм користування мережею, на які протягом однієї доби відсутня реакція Абонента.

Пошкодження Обладнання – пошкодження, вихід із ладу, руйнування Серверу або Хмарної інфраструктури, що сталося з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин.

Права доступу – перелік дій, які може виконувати Контактна особа при роботі з Послугою, Сервером, Хмарою. Поділяються на:

Програмний доступ – дії з налаштування та обслуговування програмного забезпечення Серверу або Обладнання; звернення із запитами до Служби технічної підтримки Підприємства;

Екстрене сповіщення – право на першочергове сповіщення про стан Послуг, Серверу, Хмари Абонента телефоном, електронною поштою, короткими повідомленнями на номер телефону та за допомогою інших доступних засобів зв’язку.

Призупинення надання Послуг – тимчасове обмеження в користуванні Послугами, яке відбувається з ініціативи Підприємства та/або Абонента, та при якому Абонент не має доступу до призупинених Послуг, а Підприємство призупиняє нарахування за них Абонентної плати.

Припинення надання Послуг – програмні та/або апаратні заходи по відключенню на постійній основі Сервера та/або Хмарної інфраструктури Абонента від Телекомунікаційної мережі. При Припиненні наданні Послуг вони видаляються з переліку активних Тарифних планів в Білінгу та в Особистому кабінеті, а Абонентна плата припиняє нараховуватися.

Рахунок — розрахунковий документ, де вказана сума платежу за Послуги згідно з чинними Тарифами.

Реєстрація абонента – процес введення даних Абонента у web-інтерфейсі, на основі яких абоненту направляється повідомлення з необхідністю підтвердити свою контактну електронну адресу та/або контактний номер телефону, та, за умови підтвердження, в Білінгу відкривається Особовий рахунок.

Розрахунковий період – календарний місяць, за який Підприємство нараховує абонентну плату.

Особистий кабінет – підсистема Білінгу, призначена для перегляду обсягів наданих Абоненту Послуг та внесення змін на свій Особовий рахунок (ОР).

Сервер – комп’ютер, на якому зберігаються файли веб-сайту або інші дані, що призначені для обробки запитів через Інтернет.

Систематичне порушення – три або більше порушень.

Стартове встановлення на Сервер операційної системи та програмного забезпечення – за бажанням Абонента стартове встановлення на Сервер операційної системи та стандартного програмного забезпечення, а також налаштування мережевих параметрів для роботи в Інтернет.

Тарифи — затверджений документ, у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг та Тарифних планів, що надаються Підприємством.

Тарифний план – сукупність технічних і вартісних параметрів Послуг, взаємопов’язаних між собою і таких, що визначають режим роботи Абонента: вартість Послуг згідно з чинними Тарифами, характеристики Послуг, умови надання, порядок тарифікації.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів, телекомунікацій та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень, а також програм радіо та телебачення з використанням штучно створеного направляючого середовища (дротовими, оптичними системами між кінцевим Обладнанням).

Тестовий (Тріальний) період – Період з моменту активації Послуги до моменту надходження грошових коштів на Особовий рахунок абонента у розмірі абонентної плати. Тестовий період не може бути більшим семи календарних днів.

Технічний майданчик — спеціально обладнане приміщення Дата-центру, де надається Послуга та в якому створені спеціальні умови для функціонування Серверу та Хмарної інфраструктури, а саме: необхідні кліматичні умови, безперебійне електроживлення.

Технічні роботи – комплекс заходів, що вживаються Підприємством, або третіми особами для забезпечення робочого стану Дата-центру. В залежності від періоду інформування про такі заходи, є три види робіт:

Планові технічні роботи – роботи, у випадку проведення яких Підприємство не менше ніж за добу інформує Абонента на Контактну електронну адресу (адреси) та/або Контактний номер телефону Абонента про дату й час проведення робіт та можливого призупинення Послуги;

Невідкладні технічні роботи – роботи, у випадку проведення яких Підприємство менш ніж за добу інформує Абонента на Контактну електронну адресу (адреси) та/або Контактний номер телефону Абонента про дату й час проведення робіт та можливого призупинення Послуги;

Аварійні технічні роботи – роботи, при проведенні яких Підприємство по факту інформує Абонента на Контактну електронну адресу (адреси) та/або Контактний номер телефону Абонента про дату й час призупинення надання Послуги.

Технічні умови – наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Дата-центру, які необхідні для технічної можливості надання Послуги Абоненту.

Хмара – логічно поєднані в одну сутність ресурси Хмарної інфраструктури Підприємства, виділені Абоненту для забезпечення надання Послуги Хмарний сервіс.

Хмарна інфраструктура – модель надання ресурсів, в рамках якої Абоненту виділяється частина фізичних ресурсів обробки та збереження даних і мережі, для самостійного створення та керування власними віртуальними системами обробки даних.

Швидкість Ethernet-підключення – одна з характеристик Послуг, тарифних планів, яка визначається максимально дозволеною швидкістю передачі даних для конкретного Серверу, Хмари.

Штатне підключення до Послуги — роботи з первинного підключення до Послуг, до яких належать:

При наданні Послуги Хмарного Сервера:

 • виділення віртуального виділеного сервера на фізичній інфраструктурі Підприємства;
 • Стартове встановлення на віртуальний виділений сервер операційної системи або пакету з операційної системи та програмного забезпечення на вибір абонента з переліку доступних;
 • надання налаштувань для користування Послугою та мережевих параметрів для роботи в мережі Інтернет;
 • надання адміністративного доступу (root-доступ) на віртуальному Сервері.

1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

1.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є процес Реєстрації абонента, що свідчить про прийняття Абонентом публічної оферти, та оплати Послуг у розмірі абонентної плати. Договір вважається укладеним з моменту Реєстрації абонента та оплати послуг у розмірі абонентної плати чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчить про згоду дотримуватись умов Договору.

1.2. Абонент дає згоду дотримуватись умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Підприємством умовах з моменту Реєстрації та оплати Послуг у розмірі абонентної плати.

1.3. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, Тарифних планів та усіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору. Підприємство на письмову вимогу абонента надає йому завірену печаткою письмову форму цього Договору.

1.4. У відповідності до умов даного Договору Абонент замовляє, а Підприємство забезпечує надання Послуг.

1.5. Підприємство забезпечує організацію підключення Послуг та надає Послуги. Види Послуг, які надаються та до яких забезпечується Абоненту доступ, обираються Абонентом при Реєстрації або через Особистий кабінет згідно діючих Тарифів.

1.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування Послугами кожний абонент зобов’язаний ознайомитись з умовами цього Договору, текст якого розміщено на сайті goodsite.com.ua.

Якщо Абонент не погоджується з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Абонент, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

2.1 Абонент, приймаючи викладені в Публічному договорі умови та надаючи інформацію про себе, надає Підприємству право вносити свої Персональні дані до бази персональних даних Підприємства, використовувати свої Персональні дані та дані про отримані ним Послуги (вид, тривалість, зміст, маршрути передачі, інше) та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без письмового повідомлення про факт передачі Підприємством третім особам для:

 • Ведення обліку Абонентів, Послуг, Тарифних планів, наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом;
 • Здійснення розсилання Абонентам Рахунків, повідомлень, смс-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів;
 • Телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їхньої думки щодо якості наданих Послуг, Тарифних планів;
 • Проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень;
 • Ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

2.2 Метою обробки Персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг.

2.3 Абонент вважається повідомленим про обсяг своїх прав згідно Закону України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних Підприємства.

2.4 Підприємство бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження переданої третім особам інформації, зазначеної у п. 2.1.

2.5 Дозвіл Абонента на обробку персональних даних діє протягом всього строку дії Договору, а також протягом наступних 5 (п’яти) років після закінчення його дії.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. ОБОВ’ЯЗКИ Підприємства:

3.1.1 Надати захищений web-інтерфейс для Реєстрації абонента, обробити введені абонентом дані та створити унікальний Особовий рахунок на підставі введених даних, а також надати необхідні параметри для доступу до Послуг.

3.1.2 Після прийняття Абонентом умов даного Публічного договору відповідно до п.1.1 Договору та перевірки наявності Технічних умов підключити Абонента до Послуги.

3.1.3 Забезпечувати підтримку робочого стану Телекомунікаційної мережі, організовувати її Технічне обслуговування.

3.1.4 У межах своїх технічних та фінансових можливостей організовувати проведення профілактичних, поточних робіт та капітального ремонту, реконструкції та вдосконалення Телекомунікаційної мережі.

3.1.5 Об’єктивно інформувати Абонента про Послуги та умови їх надання.

3.1.6 Підприємство забезпечує доведення до відома Абонента інформації, що стосується або пов’язана зі зміною та/або виконанням умов цього Договору, електронною поштою на Контактну (контактні) електронну адресу та/або Контактний (контактні) номер телефону Абонента.

3.1.7 Абонент доручає Підприємству, а Підприємство покладає на себе обов‘язок вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється Білінгом.

3.2 Підприємство МАЄ ПРАВО:

3.2.1 У разі невиконання Абонентом своїх обов’язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір.

3.2.2 Частково або повністю припинити надання Послуг Абоненту в наступних випадках та в порядку, зазначеному в пп. 9.3, 9.4

3.2.3 Змінювати Тарифи (у тому числі розмір Абонентної плати) з попередженням про це Абонента не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності нових Тарифів електронною поштою на Контактну (контактні) електронну адресу Абонента, а також шляхом розміщення їх на сайті goodsite.com.ua

3.2.4 Залучати для здійснення своїх обов’язків за цим Договором третіх осіб на підставі відповідних угод та довіреностей. Будь-яка конфіденційна інформація може бути передана третім особам лише за рішенням уповноваженої особи Підприємства, що підтверджене його дорученням, шляхом укладення відповідного договору про конфіденційність. Укладення договору про конфіденційність не вимагається, якщо обмін/передача інформації відбувається між афілійованими підприємствами групи компаній, та іншими суб’єктами зареєстрованим як на території України так і за її межами, з обов’язковим погодженням на передання/обмін такої інформації.

3.2.5 Унеможливлювати доступ до електронної (цифрової) інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права третіх осіб у відповідності до чинного законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

4.1 ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА:

4.1.1. Невідкладно оновлювати дані, вказані при Реєстрації на Сайті Дата-центру згідно п. 10.6.

4.1.2. Підприємство має право у будь-який момент невідкладно вимагати від Абонента підтвердження відомостей, які вказані при Реєстрації, та запросити у зв’язку з цим документи, які підтверджують особу (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення (видається замість паспорта у разі його втрати або особам, які змінюють громадянство), оригінал/копію; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера або картку платника податків (оригінал/копію); для іноземців – документ, який дає змогу ідентифікувати особу (паспорт, посвідчення особи), і додатково документи, що підтверджують законність перебування на території України).
Ненадання таких документів може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.
У випадку надання недостовірної інформації Підприємство може відмовити Абоненту в розгляді питань, заяв і претензій будь-якого характеру, в тому числі будь-яких відшкодувань. Аналогічні наслідки виникають у випадку, якщо відомості абонента, які вказані у наданих ним документах, не відповідають відомостям, які вказані при Реєстрації абонента, а також у випадку, коли відомості, які вказані при реєстрації, не дозволяють однозначно ідентифікувати Абонента.

4.1.3. Абоненту заборонено розміщувати (сприяти в розміщенні) електронну(цифрову) інформацію, що порушує авторське право і (або) суміжні права третіх осіб.

4.1.4. Абонент зобов’язаний розміщувати у вільному доступі на власних веб-сайтах та (або) в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) таку достовірну інформацію про себе:
а) повне ім’я або найменування власника веб-сайту;
б) повну адресу місця проживання або місцезнаходження власника веб-сайту;
в) контактну інформацію власника веб-сайту, у тому числі адресу електронної пошти, номер телефону, за якими з ними можливо оперативно зв’язатися.

4.1.5. У разі зміни інформації, зазначеної в п.4.1.4., Абонент зобов’язаний невідкладно актуалізувати інформацію про себе на власному веб-сайті та (або) в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) та невідкладно інформувати про це Підприємство, шляхом оновлення даних, вказаних при Реєстрації на Сайті Дата-центру згідно п.10.6;

4.1.6. Вчасно сплачувати Рахунки, надіслані Підприємством на контактну електронну адресу Абонента;

4.1.7. Дотримуватись вимог даного Договору та Норм користування мережею.

4.1.8 На момент Реєстрації Абонент підтверджує, що володіє необхідною цивільною дієздатність. А рівно усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору, відповідно до його умов.

4.2 АБОНЕНТ МАЄ ПРАВО:

4.2.1 Замовити додатково або змінити відповідно до умов цього Договору вид Послуги;

4.2.2 Тимчасово призупинити надання Послуги;

4.2.3 Ознайомлюватися з поточним станом своїх фінансових розрахунків із Підприємством;

4.2.4 Звертатися до Підприємства із скаргами та пропозиціями щодо надання Послуг, лише за умови виконання вимог п.4.1.2;

4.2.5 У разі невиконання Підприємством своїх обов’язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір;

4.2.6 Отримувати від Підприємства інформацію про Послуги, Тарифні плани та умови їх надання лише за умови виконання вимог п.4.1.2.

5. ПОРЯДОК ПЕРВИННОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ

5.1 Клієнт обирає Тарифні плани з переліку, доступному на сайті Підприємства або індивідуальною домовленістю, здійснює Реєстрацію на web- інтерфейсі, наданому Підприємством, та погоджується з умовами даного Публічного договору шляхом підтвердження контактних даних та оплати коштів у розмірі абонентної плати.

5.2 Підприємство надсилає запит Підтвердження контактних даних та, у разі їх підтвердження, відкриває Особовий рахунок.

5.2.1 Після Підтвердження клієнтом контактних даних Підприємство визначає наявність Технічних умов для підключення та надання Послуги:

5.2.2 За відсутності Технічних умов для підключення та надання Послуги, Підприємство інформує про це Клієнта;

5.2.3 За наявності Технічних умов підключення, Підприємство:

Направляє параметри доступу в Особистий кабінет;
Виконує Штатне підключення до Послуги на умовах Тестового (тріального) періоду;
Направляє параметри доступу до Послуги та параметри доступу в Особистий кабінет.

5.3 Штатне підключення до Послуги здійснюється Підприємством протягом 3 робочих днів після підтвердження клієнтом своїх контактних даних.

5.4 Після Штатного підключення до Послуги Клієнт використовує Послугу за умовами Тестового (тріального) періоду до моменту його закінчення або до моменту надходження коштів на ОР Абонента у розмірі абонентної плати.

5.5 Факт надходження коштів на ОР Абонента означає згоду на подальше отримання підключених Послуг на постійних (не тестових умовах). Після надходження абонентної плати на ОР Абонента тестовий період закінчується, та починається надання Послуг на умовах узгоджених Тарифів.

5.6 У разі, якщо Клієнта не задовольняє робота Послуги протягом Тестового періоду та він не бажає оплачувати Послуги, можливі такі варіанти:

5.6.1 Клієнт направляє заявку до Підприємства за допомогою Особистого кабінету (при наявності такої можливості) або на електронну адресу Підприємства з Контактної електронної адреси на закриття Послуги, та Підприємство припиняє надання Послуг;

5.6.2 По закінченню Тестового періоду та відсутності коштів на ОР Клієнта, надання Послуг припиняється автоматично.

6. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1 Якість обслуговування регламентується згідно Розділу 12 цього Договору.

6.2 Надання Послуги в повному обсязі гарантується за наявності грошових коштів на Особовому рахунку Абонента.

6.3 Абонент може мати декілька Послуг та Тарифних планів. При кожному новому замовленні або зміні Послуг та Тарифних планів Абонент погоджується з умовами цього Договору.

6.4 Абонент може замовляти та змінювати Послуги та Тарифні плани тільки при наявності коштів на ОР в сумі, не меншій за 15-ть добових абонентних плат, потрібних для роботи Послуг та Тарифних планів, на умови яких Абонент бажає перейти.

6.5 Зміна або повторне надання паролю до Особистого кабінету для перегляду ОР здійснюється Абонентом самостійно через сайт goodsite.com.ua, Пароль відправляється тільки на Контактну електронну адресу (адреси).

6.6 Повідомлення Підприємства для Абонентів здійснюються шляхом розсилки електронною поштою на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента, короткими повідомленнями на Контактний номер телефону Абонента, а також шляхом розміщення їх на сайті goodsite.com.ua. Погоджуючись з умовами цього Договору, Абонент дає свою згоду на отримання такої інформації на свою Контактну електронну адресу (адреси), Контактний номер телефону. Повідомлення можуть носити адміністративний, рекламний, інформаційний та інший характер.

6.7 У випадку, якщо Призупинення надання Послуги триває довше 30 (тридцяти) календарних днів, Підприємство має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

6.8 Після Призупинення надання Послуг Абонент має право скопіювати або знищити інформацію, що зберігалась на наданому Підприємством Сервері та/або Хмарній інфраструктурі. Якщо Сервер та/або Хмара вже відключені, то Абоненту можуть бути надані резервні копії для завантаження.

7. ПРАВИЛА ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГИ

7.1 На підставі прийняття умов Публічного Договору Підприємство забезпечує реєстрацію Абонента в Білінгу: відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), ідентифікатор якого унікальний (Логін). Одиницею вартісного обліку спожитої Послуги в Білінгу є гривня. Облік ведеться з точністю до другого десяткового знаку.

7.2 Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту Послуг, Тарифних планів. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу Підприємства матимуть перевагу над іншими даними.

7.3 На ОР Абонента ведеться облік наданих Підприємством Послуг і Тарифних планів (як у одиницях їх вимірювання, так і у вартісному вираженні), а також усіх платежів Абонента.

7.4 Щомісячна Абонентна плата нараховується на ОР Абонента щодоби. Розмір Абонентної плати, що нараховується на ОР Абонента, корегується виходячи з реальної кількості днів, що пройшли з моменту підключення Абонента до кінця місяця. Так, якщо Абонент реально підключився до Послуги J-го числа, то за цей місяць на його ОР будуть нараховані кошти AM у розмірі:

AM = (AT / M) х (М – (J-1)), де

AM – Сума коштів за місяць, в якому Абонент підключився, яка буде списана з ОР;

AT – Абонентна плата згідно з вибраним Абонентом Тарифним планом за цілий місяць;

M – Кількість днів у місяці, в якому Абонента підключили;

J – Порядковий номер дня місяця підключення Абонента.

7.5 Якщо на момент розірвання Договору на ОР Абонента є залишок невикористаних коштів, то на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, та виконання умов, визначених п.4.1.2, такий залишок Абонент може отримати в спосіб, запропонований Підприємством.

8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1 Оплата за Послуги здійснюється відповідно до Тарифів, чинних у розрахунковому періоді. Абонент зобов’язаний слідкувати за станом свого ОР та поповнювати його таким чином, щоб не допустити призупинення надання Послуг.

8.2 Абонент може здійснювати оплату Послуг через установи банків на рахунок Підприємства або через інтерактивні системи електронних платежів, які представлені на сайті goodsite.com.ua. Усі платежі від Абонентів приймаються тільки в гривнях. Платежі, що надійшли до Підприємства, вносяться на ОР Абонента на підставі платіжних документів, переданих банківськими установами, або електронних повідомлень про здійснення оплат через електронні системи платежів.

8.3 Послуги вважаються сплаченими у момент надходження коштів на ОР Абонента.

8.4 Для переходу з Тестового періоду при підключенні першої послуги Абонент має здійснити 100% передплату обраних Тарифних планів в розмірі місячної абонплати. Перехід з Тестового періоду другої та подальших Послуг та/або зміна Послуг та Тарифних планів можливі тільки при наявності коштів на ОР в сумі, не меншій за суму 15-ти добових абонентних плат всіх Послуг та Тарифних планів, які Абонент бажає використовувати.

8.5 Підприємство формує Рахунок на оплату Послуг за поточний та наступний місяць та відправляє на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента з 1 (першого) до 25 (двадцять п’ятого) числа поточного місяця

8.6 У разі, якщо залишок коштів на ОР Абонента є меншим за три добові абонентні плати і більшим або еквівалентним двом добовим абонентним платам за підключеними Тарифними планами, Підприємство надсилає на Контактну електронну адресу абонента та/або Контактний телефонний номер Абонента повідомлення з необхідністю поповнення ОР.

8.7. Якщо оплата на ОР не надходить, та залишок коштів стає меншим за дві добові абонентні плати і більшим або еквівалентним одній добовій абонентній платі за підключеними Тарифними планами, Підприємство надсилає на Контактну електронну адресу абонента та/або Контактний телефонний номер Абонента повторне повідомлення з необхідністю поповнення ОР.

8.8. Якщо оплата на ОР в потрібному розмірі не надійшла, та залишок коштів стає меншим за добову абонентну плату за підключеними Тарифними планами, Підприємство надсилає на Контактну електронну адресу абонента та/або контактний телефонний номер Абонента повідомлення про Призупинення надання Послуг та призупиняє Послуги до моменту надходження коштів в розмірі не менше, ніж три добові абонентні плати на ОР Абонента або до моменту розірвання Договору (Припинення надання Послуг).

8.9. Абонент зобов’язаний стежити за станом свого ОР, регулярно читати вміст Контактної електронної адреси (адрес), перевіряти короткі повідомлення на Контактних номер телефону, вказані Абонентом при Реєстрації або при зміні контактних даних в Особистому кабінеті, своєчасно поповнювати ОР. Його стан Абонент може контролювати, використовуючи Особистий кабінет, отримуючи повідомлення про його стан, що доставляються електронною поштою на Контактну електронну адресу Абонента або шляхом звернення електронною поштою до Служби продажів Дата-центру з Контактної електронної адреси.

9. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ПОСЛУГ ТА ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ПОСЛУГИ

9.1. Якщо залишок коштів на ОР стає меншим за добову абонентну плату за підключеними Тарифними планами, Підприємство автоматично проводить Призупинення надання Послуги до моменту надходження коштів у розмірі не менше, ніж три добові абонентні плати на ОР Абонента.

9.2. Підприємство має право призупинити надання Послуг на час здійснення Планових технічних робіт або Невідкладних технічних робіт, сумарний час проведення таких робіт не повинен перевищувати 7 (семи) годин на місяць.

9.3. Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові та/або розірвати з ним договірні відносини у випадках, якщо:

 • Абонент поширив інформацію, що ображає честь і гідність інших
 • Абонентів, персоналу Підприємства, працівників інших підприємств під час виконання ними своїх обов’язків з обслуговування Абонента;
 • Абонент порушив договірні зобов’язання, Норми користування Мережею;
 • Абонент навмисно завдав шкоди іншим особам або здійснив дії, спрямовані на заподіяння такої шкоди;
 • Абонент здійснив злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку;
 • у разі мережевої атаки на ip-адреси Абонента, яка загрожує безпеці та працездатності мережі Підприємства, до закінчення або ліквідації атаки;
 • у разі встановлення факту чи спроби нанесення Абонентом пошкоджень базовому Обладнанню або програмному забезпеченню Підприємства, або користувачам мережі Інтернет (шляхом умисного формування блокуючого трафіку, розповсюдження комп’ютерних вірусів, СПАМу та ін.);
 • у разі порушення пп.11.5 та 11.6 даного Договору;
 • Абонент не виконав вимоги, передбачені п.4.1.2 цього Договору.

9.4 У разі Порушення Норм користування мережею Підприємство має право припинити або обмежити надання Послуг Абоненту на термін не менше однієї доби після повідомлення Абонента електронною поштою на Контактну електрону адресу (адреси) та/або за Контактним номером телефону.

9.5 Підприємство залишає за собою право негайно призупинити надання Послуг Абонентові та/або ініціювати розірвання Договору у випадку Систематичного порушення Абонентом п. 9.3. та п. 9.4 цього Договору.

9.6 Підприємство має право призупинити або обмежити надання Послуги згідно норм чинного законодавства України.

9.7. Абонент також має право подати письмову заяву на Призупинення надання Послуги до Підприємства через Особистий кабінет або, при відсутності такої можливості, електронною поштою на електронну адресу Служби продажів Дата-центру з Контактної електронної адреси. Максимальний термін Призупинення надання Послуги становить 30 (тридцять) календарних днів. Для відновлення надання Послуг Абонент має подати заявку електронним листом з Контактної електронної адреси на електронну адресу Служби продажів Дата-центру (sales@dc.volia.com) або оформивши відповідну заявку в Особистому кабінеті.  Відновлення надання Послуг відбувається за умов наявності на ОР Абонента коштів у розмірі, не меншому за три добові абонентні плати за підключеними Тарифними планами. Призупинення надання Послуги за бажанням Абонента можливе 1 раз на календарний місяць.

9.8. Відновлення підключення Абонента до Послуги після відключення його через причину, вказану в п. 9.1 Договору, можливе тільки протягом 30 днів з моменту призупинення надання Послуг, Тарифних планів. Підприємство гарантує відновлення надання Послуги протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після надходження коштів на ОР Абонента у розмірі, не менше ніж три добові абонентні плати згідно підключених Тарифних планів.

9.9 З метою визначення обставин інциденту, наведеного в п. 9.3 даного Договору (ступінь причетності Абонента, наявності (відсутності) злого наміру в діях Абонента, величина заподіяного збитку та інших обставин), Підприємство може провести службове розслідування. Рішення про відновлення надання Послуги після призупинення її з причин, вказаних в п. 9.3 Договору, Підприємство приймає тільки після припинення даних дій з боку Абонента і одержання результатів службового розслідування.

10. ПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ АБОНЕНТІВ

10.1 Інформацію про порядок надання Послуг, Тарифних планів і чинні Тарифи розміщено на сайті goodsite.com.ua.

10.2 питань якості обслуговування, надання інформації та консультацій Абонент може звернутися:

телефоном (+38 073 450-40-50)
електронною поштою (info@goodsite.com.ua).

10.3 У випадку звернення до Підприємства за допомогою телефону Абонент погоджується із тим, що телефонна розмова може буде записана з метою контролю якості обслуговування Абонента.

10.4 З питань надання Послуг, Тарифних планів, взаєморозрахунків і консультацій щодо умов даного Договору Абонент може звернутися в Службу продажів Дата-центру електронною поштою з Контактної електронної адреси (адрес). Звернення обробляється в день надходження або в наступний робочий день за умови наявності в листі даних для ідентифікації Абонента: Логін, ПІБ. Служба продажів Дата-центру може подовжувати термін обробки звернення (повідомивши про це Абонента) залежно від його складності.

10.5 Заяви Абонентів, пов’язані з поверненням невикористаних коштів, звернення за роз’ясненнями щодо наданих Послуг тощо, виконуються Підприємством лише за умови виконання Абонентом п.4.1.2. цього Договору.

10.6. Замовлення Абонентом нових Послуг, Тарифних планів, оновлення даних, вказаних при Реєстрації Абонент, заявки на зміну Тарифних планів, Призупинення надання Послуг, відновлення надання Послуг та відмови від надання Послуг відбувається через Особистий кабінет або, при відсутності такої можливості, запитом на електронну адресу Служби продажів Дата-центру з Контактної електронної адреси Абонента.

10.7 Розгляд звернень Абонентів до Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.8 Графік роботи Підприємства:

Продажи та технічна підтримка:

З Пн-Нд з 10:00 до 18:00 години
за телефоном: (+38 073) 450-40-50
або ел. поштою: info@goodsite.com.ua

Онлайн підтримка:

Цілодобово 27/7
через онлайн-чат на сайті

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, БЕЗПЕКА, ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

11.1 Підприємство проводить загальні технічні і організаційні заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої і відправленої інформації Абонента. Доступ працівників Підприємства до такої інформації дозволяється виключно з метою технічного забезпечення Послуги або у випадках пред’явлення претензій з боку третіх осіб щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп’ютерних вірусів, СПАМу, матеріалів образливого характеру, використання ресурсів Інтернет з метою шахрайства та ін.

11.2 Технічну можливість доступу до отриманої і відправленої інформації мають тільки спеціально підготовлені працівники Підприємства. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошування інформації, призначеної Абоненту або вихідної від нього.

11.3. Підприємство залишає за собою право на підставі документованих претензій та вимог Законодавства змінювати політику безпеки і перелік фільтрованих портів без узгодження з Абонентами.

11.4 Інформація про Абонента та про Послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

11.5 Абонент несе відповідальність за дані, розміщені на Сервері та/або Хмарній інфраструктурі, які використовуються за умовами даного Договору, в тому числі за розміщення або розповсюдження порнографічних матеріалів та будь-яких матеріалів сексуального і еротичного характеру, закликів до расизму та насильства, а також посилання на інші ресурси, які містять подібні матеріали відповідно до чинного законодавства.

11.6 Абонент несе відповідальність за розміщення електронної(цифрової) інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права третіх осіб відповідно до чинного законодавства

11.7 Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх Паролів від третіх осіб.

11.8 Підприємство не несе відповідальності за збереження Паролів Абонента і не відшкодовує збитки Абонента, заподіяні йому в результаті використання Паролів Абонента третіми особами у випадку недбалого зберігання Абонентом своїх Паролів.

11.9 Підприємство не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів і вузлів зв’язку, що надаються іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності. А також не несе відповідальності за якість функціонування сегментів мережі Інтернет, що не є власністю Підприємства.

11.10 Всю відповідальність і ризики з використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Підприємство не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та Послуг (за винятком власної інформації Підприємства), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальність за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернету чи неможливості їх використання.

11.11 Підприємство не несе відповідальності за порушення у роботі Послуг Абонента, спричинені мережевими атаками на адреси Абонента. Абонент, який встановив факт мережевої атаки на свою адресу, зобов’язаний якнайскоріше сповістити про це Підприємство. Підприємство в цьому випадку має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережевих адрес Абонента для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності Серверу та/або Хмари. Підприємство виявляє джерела мережевої атаки тільки тією мірою, яка необхідна для її ліквідації і забезпечення безпеки мережі.

11.12 Підприємство не несе відповідальність за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом або третьою стороною в ході використання Абонентом Послуг, Тарифних планів. Підприємство не відповідає за зміст інформації, розміщеної, зміненої та видаленої Абонентом на Сервері та/або Хмарі. Всі майнові претензії третіх осіб з приводу порушення їх прав та інтересів, що охороняються законом, при використанні Абонентом Послуг будуть врегульовані Абонентом від власного імені та за власний рахунок. У разі, якщо внаслідок задоволення таких претензій Підприємству будуть завдані збитки, Абонент зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі.

11.13 Підприємство звільняється від повного або часткового виконання своїх обов’язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання Протоколу замовлених Послуг/Договору, а саме: у випадках несанкціонованого втручання Абонента або будь-яких третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, війни, воєнних дій, стихійних лих, аварій, катастроф, саботажу, громадських заворушень, диверсій, рішень органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, зміни кон’юнктури ринків, скасування ліцензії провайдера програмної Послуги уповноваженими на це державними органами; у разі неможливості надання Послуг та Тарифних планів за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямів діяльності Підприємства тощо.

12. ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВАННЯ

Якість обслуговування охоплює наступний набір параметрів, які гарантують рівень сервісу:

12.1 Підтримка, обробка заявок, час реагування на запити:

12.1.1 Підприємство гарантує наявність кваліфікованої цілодобової технічної підтримки, надання консультацій і технічної допомоги Абонентові в рамках Послуг згідно умов Договору.

12.1.2 Підприємство буде докладати всі зусилля для того, щоб час обробки заявок і час реагування на запити Службою технічної підтримки (цілодобово)  складав 1 (одну) годину. Підприємство може подовжувати термін обробки звернення залежно від його складності.

12.2 Доступ, безпека і конфіденційність:

12.2.1 Підприємство гарантує, що Технічний майданчик, на якому розміщуються Сервери та Хмарна інфраструктура, охороняється і знаходиться під сигналізацією, ведеться відеоспостереження та реєстрація відвідувачів.

12.2.2 Підприємство та його персонал не розголошують інформацію про розміщення Серверів та Хмар Абонентів (крім випадків, коли має місце прямий дозвіл Абонента про використання даної інформації в інформаційних матеріалах та/або рекламі та випадків, передбачених чинним законодавством України), і будь-яку іншу інформацію про Абонента, види його ділової діяльності або плани, які можуть бути конфіденційні.

12.3 Розмір та виплата компенсацій.

12.3.1 Нарахування компенсації проводиться:
у разі неусунення протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин з моменту фіксації працівниками Дата-центру виникнення проблеми, яка унеможливила доступ Абонента до Послуги з вини Підприємства, Підприємство вводить компенсацію у розмірі добової Абонентної плати, але не більше ніж один раз на добу.
нарахування компенсації проводиться один раз на місяць в період виставлення Рахунків згідно п.8.5. Рахунок на сплату Послуг за поточний місяць виставляється з урахуванням розміру компенсації за попередній місяць.

12.3.2 Компенсація не нараховується у разі:
якщо час відсутності доступу Абонента до Послуги з вини Підприємства склав менш ніж 15 (п’ятнадцять) хвилин;
проведення Планових технічних робіт та Невідкладних технічних робіт;
некоректної роботи програмного забезпечення, встановленого Абонентом;
дій або бездіяльності Абонента та/або Контактних осіб Абонента;
дій третіх осіб, спрямованих на завдання шкоди Серверу та/або Хмарної інфраструктури шляхом мережевих атак та/або несанкціонованого доступу;
настання обставин непереборної сили згідно п. 11.13.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1 Договір є публічним та діє протягом року до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим договором або чинним законодавством. Даний договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (оприлюднення) на goodsite.com.ua. Якщо за 30 календарних днів по закінченні строку дії цього Договору жодна із Сторін відповідно п.10.6 не заявить про намір розірвати цей договір, то він вважається продовженим на наступний рік на тих самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1 Цей Договір регулює взаємовідносини між Абонентом (Клієнтом) та Підприємством у процесі підключення до Послуг, надання та отримання обраних Абонентом Послуг, Тарифних планів, визначає процедуру розірвання договірних відносин.

14.2 Абонент, користуючись послугами підприємства та своєчасною сплатою абонентської плати, засвідчує свою згоду виконувати зобов’язання та процедури, передбачені цим Договором, та отримувати Послуги, Тарифні плани на умовах цього Договору та Тарифів, засвідчує свою згоду на можливу зміну Підприємством під час дії договірних відносин Тарифів на Послуги та Тарифні плани.

14.3 Підприємство має право вносити зміни (доповнення) до цього Договору, Тарифів (збільшувати або зменшувати вартість Послуг, Тарифних планів), запроваджувати, змінювати, скасовувати Тарифні плани, запроваджувати тимчасові акційні Тарифні плани, які поширюються на певні Послуги та/або певну категорію Абонентів. Абоненти інформуються не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до моменту запровадження цих дій шляхом оприлюднення інформації про ці дії на сайті goodsite.com.ua. Додатково Підприємство може поінформувати Абонента будь-яким із зазначених нижче способом: електронною поштою на Контактну електронну адресу (адреси) Абонента, короткими повідомленнями на Контактний номер телефона Абонента, розсиланням відповідного повідомлення.

14.4 Гарантії та застереження.

14.4.1 Антикорупційні застереження:

14.4.1.1 У разі виникнення у Сторони, її афілійованої особи, працівників або посередників підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього розділу, відповідна Сторона зобов’язана невідкладно повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі (з посиланнями на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися таке порушення).

14.4.1.2 Кожна зі Сторін (їх афілійованих осіб, працівників або посередників), яка зобов’язалась дотримуватись цих Правил відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в будь-яку залежність спрямовану на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

14.4.1.3 Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

14.4.1.4 Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники заявляють, що не обіцяли, не уповноважували, не дозволяли, не пропонували, і зобов’язуються не обіцяти, не уповноважувати, не дозволяти і не пропонувати у зв’язку з виконанням цих Правил, здійснити або прийняти будь-який акт платежу, чи передачу будь-якої неправомірної вигоди, прямо чи опосередковано: і) будь-якій особі, у тому числі Посадовим особам; або іі) будь-якому посереднику для подальшої оплати на користь будь-якої особи, у тому числі Посадовим особам; або ііі) будь-якій політичній партії. Наміром Сторін є не здійснювати, не обіцяти, не дозволяти і не пропонувати жодних платежів або передачі цінностей, метою чи результатом яких є хабарництво, підкуп (відкати) чи інші засоби забезпечення неправомірної вигоди чи отримання або збереження бізнесу.

14.4.1.5 Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники погоджуються дотримуватися норм чинного антикорупційного законодавства України.

14.4.2 Екологічне застереження:

14.4.2.1 За відсутності у Абонента внутрішньої політики щодо захисту навколишнього середовища, яка була б відкритою та загальнодоступною шляхом загального оповіщення, зокрема за допомогою інтернету чи інших каналів комунікацій, Абонент зобов’язаний впровадити жорстке управління захистом навколишнього середовища, зокрема:

 • розробити план дій щодо захисту навколишнього середовища, спрямований на зниження ризиків виникнення нещасних випадків, зменшення обсягів споживання води та електроенергії, управління викидами і відходами, організацію шумоізоляції та обмеження розповсюдження запахів;
 • впровадити власну політику щодо захисту навколишнього середовища у всіх країнах своєї присутності та докласти максимум зусиль для дотримання таких самих принципів своїми постачальниками, субпідрядниками і дистриб’юторами.

14.5 Підприємство має право у будь-який час, на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати Публічний Договір, за умови повідомлення Абонента не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання договору. У випадку порушення Абонентом договірних відносин з Підприємством, чинного законодавства, припинення надання Послуг здійснюється без попереднього повідомлення Абонента.

14.6 Абонент має право розірвати даний Публічний договір:

14.6.1 Якщо Послуги призупинені у разі ненадходження коштів на ОР Абонента, даний договір вважається припиненим через 30 календарних днів після Призупинення надання Послуг. Усі Послуги та інформація на Сервері/Хмарі Абонента видаляються;

14.6.2 Якщо Абонент звернувся з відповідним запитом (згідно п.10.6) про розірвання Договору до Підприємства.

14.7 Клієнт підтверджує, що уважно ознайомився з умовами даного Договору. Текст Договору розміщено на сайті www.goodsite.com.ua. У разі необхідності роз’яснення положень цього Договору, умов та правил користування Послугами, Тарифними планами Клієнт до прийняття умов Договору має звернутися за роз’ясненнями до Підприємства.

14.8 Підприємство на підставі договору ДЦ №2811 від 20.12.2013 р. (строк дії − до 31.12.2014 р. з правом пролонгації) з ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» надає спеціалізовані послуги з розміщення (веб-хостингу) даних (сайтів та додатків) із застосуванням Телекомунікаційної мережі, яка належить оператору телекомунікації ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ: 30777913, адреса: вул. Магнітогорська, 1, поверх 4, м. Київ, 02094), зареєстрованому в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 28.09.2006 р. згідно з рішенням НКРЗ №384

15. РЕКВІЗИТИ ПІДПРИЄМСТВА

ФОП «Баєв Валерій Павлович»
02068, Київ, вул. Ахматової, 3 кв.144
ІПН: 3011124593
IBAN: UA783052990000026000045004860
МФО: 305299
Філія розрахункового центру
«ПриватБанку», м. Київ
Свід. серія ВО2 №261420 від 01.03.2007
Платник єдиного податку третя група — 5%
тел.: +380734504050

ДОДАТОК 1. НОРМИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ OFISP-008

Документ OFISP-008, ухвалений Відкритим Форумом Інтернет-Сервіс-Провайдерів:

Мережа Інтернет є глобальним об’єднанням комп’ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій. Це об’єднання децентралізоване, і єдиної загальнообов’язкової збірки правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено. Існують, проте, загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів. Фундаментальне положення цих норм таке: правила користування будь-якими ресурсами мережі Інтернет визначають власники цих ресурсів, і лише вони (тут і далі словом «ресурс» позначається будь-яка сукупність програмних і апаратних засобів, що становлять у тому або іншому значенні єдине ціле; ресурсом мережі Інтернет можуть вважатися, наприклад, поштова скринька, персональний комп’ютер, віртуальний або фізичний сервер, локальна обчислювальна мережа, канал зв’язку і т. д.).

Цей документ є одним з можливих формальних описів загальноприйнятих норм мережевої взаємодії, що вважаються в більшості мереж (які як входять до мережі Інтернет безпосередньо, так і доступних з мережі Інтернет тим або іншим опосередкованим чином) обов’язковими для виконання всіма користувачами. Такі або аналогічні норми застосовуються стосовно всіх доступних мережевих ресурсів, коли правила, встановлені власниками цих ресурсів самостійно заздалегідь невідомі.

Як показує практика, більшість користувачів мережі Інтернет чекає від інших користувачів виконання загальноприйнятих мережевих норм, оскільки їх порушення спричиняє серйозні ускладнення роботи в Мережі, як технічні, так і обумовлені людським чинником. Під час створення документа не ставилося за мету формулювання універсальних правил роботи в Мережі, дублювати положення законодавства тих або інших держав і т. п. Документ охоплює виключно внутрішньомережеві нормативи, що склалися в міжнародному мережевому співтоваристві як прояв самозбереження мережі Інтернет.

Автори документа сподіваються, що дана формалізація загальноприйнятих норм буде корисною як адміністраторам мереж під час розробки правил доступу для користувачів, так і кінцевим користувачам Мережі для уникнення конфліктних ситуацій у повсякденній роботі. Крім того, даний документ допоможе визначити, якої поведінки слід чекати користувачеві від інших учасників мережевої взаємодії і в яких випадках можна вважати себе потерпілим від неприпустимих дій.

1. ОБМЕЖЕННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ (СПАМ)

Розвиток Мережі спричинив одну з основних проблем користувачів – надлишок інформації. Тому мережеве співтовариство виробило спеціальні правила, спрямовані на захист користувача від непотрібної/незапитуваної інформації (спаму). Зокрема, є неприпустимими:

1.1. Масова розсилка повідомлень за допомогою електронної пошти та інших засобів персонального обміну інформацією (включаючи служби негайної доставки повідомлень, такі як SMS, IRC і т. п.), інакше як за явно і недвозначно вираженою ініціативою одержувач.

1.2. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може служити підставою для залучення адреси до якого-небудь списку для масової розсилки повідомлень. Залучення адреси, одержаної будь-яким шляхом (через веб-форму, через підписного робота і т. п.), до списку адрес, за яким проводиться будь-яка розсилка, допускається тільки за умови наявності належної технічної процедури підтвердження або передплати, яка гарантує, що адреса не потрапить до списку інакше, ніж за бажанням власника адреси. Процедура підтвердження передплати повинна виключати можливість включення адреси до списку адресатів будь-якої розсилки (одноразової або регулярної) за ініціативою третіх осіб (тобто осіб, що не є власниками даної адреси)

1.3. Обов’язкова наявність можливості для будь-якого замовника за його бажанням негайно покинути список розсилки без будь-яких ускладнень. При цьому власне можливість вилучення зі списку не може бути підставою для внесення адрес до списку не за бажанням власників адрес.

1.4. Відправка електронних листів та інших повідомлень, що містять вкладені файли та/або мають значний обсяг, без заздалегідь отриманого дозволу адресата.

1.5. Розсилка (інакше як за прямою ініціативою одержувача):

 • електронних листів та інших повідомлень (зокрема одноразових) рекламного, комерційного або агітаційного характеру;
 • листів і повідомлень, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції;
 • розсилка повідомлень, що містять прохання переслати дане повідомлення іншим доступним користувачам (chain letters);
 • використання безособових («ролевих») адрес не за їхнім прямим призначенням, встановленим власником адреси та/або стандартами.

1.6. Розміщення в будь-якій електронній конференції повідомлень, які не відповідають тематиці цієї конференції (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми та списки розсилки.

1.7. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами даної конференції або їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами даної конференції.

1.8. Розміщення в будь-якій конференції статті, що містить вкладені файли, окрім випадків, у яких вкладення явно дозволені правилами даної конференції або таке розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами конференції.

1.9. Розсилка інформації одержувачам, що раніше висловили небажання одержувати цю інформацію, інформацію цієї категорії або інформацію від цього відправника.

1.10. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, веб-сторінок і т. д.) у якості контактних координат під час здійснення будь-якої з вищеописаних дій незалежно від того, з якої точки Мережі були вчинені ці дії.

1.11. Здійснення діяльності з технічного забезпечення розсилки спаму (spam support service), зокрема:

 • цілеспрямоване сканування вмісту інформаційних ресурсів з метою отримання адрес електронної пошти та інших служб доставки повідомлень;
 • розповсюдження програмного забезпечення для розсилки спаму;
 • створення, верифікація, підтримка або розповсюдження баз даних адрес електронної пошти або інших служб доставки повідомлень (за винятком випадку, коли власники всіх адрес, включених в таку базу даних, явно виразили свою згоду на внесення адрес у цю конкретну базу даних; відкрита публікація адреси такою згодою вважатися не може).

2. ЗАБОРОНА НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ І МЕРЕЖЕВИХ АТАК

Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення мережевих атак і мережевого злому і участь у них, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу.
Зокрема заборонені:

2.1. Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп’ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать користувачу.

2.2. Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу Мережі (комп’ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або адміністраторами даного інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від ресурсу, що передбачався власником.

2.3. Передача комп’ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп’ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язності мереж і доступності окремих її елементів.

2.4. Цілеспрямовані дії зі сканування вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої структури мереж, списків відкритих портів і т. п. інакше, ніж у межах, мінімально необхідних для проведення штатних технічних заходів, що не ставлять за мету порушення пунктів 2.1 і 2.2 цього документа.

3. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ВЛАСНИКАМИ РЕСУРСІВ

3.2. Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів в точці підключення до таких ресурсів і є обов’язковими для виконання всіма користувачами цих ресурсів. Правила повинні бути легкодоступними, написаними з урахуванням різного рівня підготовки користувачів.

3.3. Правила використання ресурсу, встановлені власником, не повинні порушувати права власників інших ресурсів або приводити до зловживань відносно інших ресурсів.
Користувач зобов’язаний дотримуватися правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.

3.4. У випадку якщо правила, встановлені власником ресурсу, суперечать тим або іншим пунктам цього документа, щодо цього ресурсу застосовуються правила, встановлені власником, якщо це не спричиняє порушення щодо інших ресурсів.

3.5. У випадку якщо власником групи ресурсів явно встановлені правила тільки для частини ресурсів, для інших застосовуються правила, сформульовані в цьому документі.

4. НЕПРИПУСТИМІСТЬ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

Значна частина ресурсів Мережі не вимагає ідентифікації користувача і допускає анонімне використання. Проте у деяких випадках від користувача вимагається надати інформацію, що ідентифікує його і використовувані ним засоби доступу до Мережі. При цьому користувач не повинен:

4.1. Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони і т. п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання.

4.2. Фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, що використовуються в інших мережевих протоколах, під час передавання даних в Мережу.

4.3. Використовувати неіснуючі зворотні адреси під час відправки електронних листів та інших повідомлень.

4.4. Недбало ставитися до конфіденційності власних ідентифікаційних реквізитів (зокрема, паролів та інших кодів авторизованого доступу), що може призвести до використання тих або інших ресурсів третіми особами від імені даного користувача (із приховуванням, таким чином, справжнього джерела дій).

5. НАЛАШТУВАННЯ ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ

5.1. Під час роботи в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережевих ресурсів, що належать користувачу, третіми особами. У зв’язку з цим користувач повинен вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, яка перешкоджала б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а за виявлення випадків такого використання – вживати оперативних заходів з їхнього припинення.

5.2. Прикладами потенційно проблемного налаштування мережевих ресурсів є:

 • відкриті ретранслятори електронної пошти (open SMTP-relays);
 • загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп);
 • засоби, що дозволяють третім особам неавторизовано приховати джерело з’єднання (відкриті проксі-сервери і т. п.);
 • загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж, які дозволяють проводити за їхньою допомогою атаки типу smurf;
 • електронні списки розсилки з недостатньою надійністю механізму підтвердження передплати або без можливості її скасування;
 • web-сайти та інші подібні ресурси, що здійснюють відправку кореспонденції третім особам за анонімним або недостатньо аутентифікованим

ДОДАТОК 2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА ВЕБ-САЙТУ

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА ВЕБ-САЙТУ ПРИ ОТРИМАННІ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ ХОСТИНГУ КОПІЇ ЗАЯВИ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ, ДОПУЩЕНИХ ВЛАСНИКОМ ВЕБ-САЙТУ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕВЧИНЕННЯ НИМ ДІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА»

Власник веб-сайту впродовж 24 годин з моменту отримання від постачальника послуг хостингу копії заяви про припинення порушення з боку власника веб-сайту вчиняє наступні дії:

 1. Може відмовити в її задоволенні у разі, якщо він:
  • має право на використання зазначеної в заяві електронної (цифрової) інформації, щодо використання якої направлена заява;
  • не є власником веб-сайту, зазначеного у такій заяві;
  • заява про припинення порушення оформлена з порушенням вимог, визначених ст.521 Закону України «Про авторське право і суміжні права»
 1. За відсутності обставин наведених вище власник веб-сайту невідкладно, не пізніше 24 годин з моменту отримання копії заяви про припинення порушення, зобов’язаний унеможливити доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано копію заяви.

Про вчинені дії власник-сайту повідомляє постачальника послуг хостингу шляхом направлення повідомлення про вжиті заходи.

У разі якщо впродовж 24 годин з моменту направлення власнику веб-сайту копії заяви про припинення порушення власник веб-сайту не вчинив дій, передбачених вище, постачальник послуг хостингу самостійно унеможливлює доступ до електронної (цифрової) інформації, зазначеної у заяві про припинення порушення, допущеного власником веб-сайту.

Про вжиті заходи постачальник послуг хостингу повідомляє заявника та власника веб-сайту впродовж 48 годин з моменту отримання постачальником послуг хостингу заяви про припинення порушення, допущеного власником веб-сайту.

Власник веб-сайту має право звернутися до постачальника послуг хостингу, від якого він отримав інформацію про вжиті заходи, з повідомленням про відмову з підстав та за формою, встановленими ст.521 Законом України «Про авторське право і суміжні права» (далі- Закон), вимагаючи відновлення доступу до електронної (цифрової) інформації.

Якщо таке звернення відповідає вимогам, встановленим Законом, постачальник послуг хостингу повинен невідкладно, не пізніш як через 48 годин після його отримання, надіслати заявнику його копію. У разі якщо повідомлення не відповідає встановленим Законом вимогам, для повідомлення про відмову, постачальник послуг хостингу інформує про це власника веб-сайту.

Постачальник послуг хостингу відновлює доступ до електронної (цифрової) інформації на десятий робочий день з дня надсилання заявнику копії повідомлення про відмову, якщо протягом цього часу заявник не надав йому підтвердження відкриття судового провадження про захист його прав на об’єкт (об’єкти) авторського права і (або) суміжних прав (електронної (цифрової) інформації), щодо якого (яких) подавалася заява про припинення порушення.